Problemi matematikor përkon me ato lloj probleme, për të cilat është e përshtatshme që të analizohen dhe të zgjidhen me metodat matematikore.

Ata që kanë njohuri më të thella në matematikë priren që të zgjidhin probleme të tilla në baza ditore, megjithatë problemi i cili do të parashtrohet më poshtë mund të mos has në vështirësi edhe për ata që kanë njohuri jo fort të madhe në këtë fushë, shkruan lajmi.net.

Problemi ka të bëjë me shumëzim dhe mbledhje, nëpërmjet të cilave supozohet të jepet rezultat në dëtyren në vijim.

Sa metra kub ujë ruan një rezervuar që ka gjatësi prej 60 metrash, gjërësi prej 30 metrash dhe thellësi prej 9 metrash dhe nivel aktual të ujit prej 7 metrash?

Përgjigjja përfundimtare është 12,600 m. Kjo është formula matematikore që duhet ndjekur në zgjidhjen e këtij problemi = a x b x d, që në rastin tonë duhet të jetë 60 m x 30 m x 7 m, që ofrojnë barazim me 12,600 metra.

MUND TË JU PËLQEJNË